Zakładanie konta

(min. 6 znaków)

(min. 6 znaków w tym 1 cyfra)

(min. 6 znaków w tym 1 cyfra)

(znajduje się na fakturze po lewej stronie nad terminem płatności)

WOD/xxxxx/2016

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem IBOK, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Dane osobowe zawarte w formularzach przetwarzamy tylko dla celów związanych z realizacją usługi IBOK. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
Potwierdzam prawidłowość wprowadzonych danych. MPWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane.